Continu leren en interne klant als uitgangspunt

Optimalisatie aansluiting processen en IT-service managementtool bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn 4.000 medewerkers en 240 medisch specialisten werkzaam. Jaarlijks verzorgen zij meer dan 500.000 polikliniekenbezoeken en ruim 60.000 ziekenhuisopnames. “Een ziekenhuis wordt steeds meer een Medische Technologie en ICT afhankelijke omgeving en dat betekent dat de ruimte om nee te verkopen steeds kleiner wordt en het ambitieniveau steeds hoger. Een continu leerproces met als uitgangspunt de interne klant.”

vraag

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft de afdelingen Medische Technologie en ICT samengevoegd (MICT). De werkwijze van deze nieuwe afdeling wordt ingericht volgens de ISM- en FSM-methode. Hierbij wordt ondersteunend aan de processen de IT-service managementtool Ultimo in gebruik genomen. In het kader van een continu leerproces blijkt er ruimte voor verbetering. De tool ondersteunt de processen niet optimaal. Aan Mobilee wordt gevraagd te adviseren hoe Ultimo en de MICT-processen beter op elkaar aan kunnen sluiten. Het doel is het vastleggen van de processen en het creëren van bewustwording van procesmanagement.

aanpak

Het ISM- en FSM-framework is wat betreft de procesvastlegging volledig. Aniek, ingezet als adviseur Functioneel Beheer Ultimo, is daarom direct op zoek gegaan naar de belangrijkste knelpunten in de uitvoer van de processen en de ondersteuning van de tool daarin. Aan de hand van concrete voorbeelden van langlopende zaken of problemen bracht Aniek samen met de procesmanagers de procesflows van klant tot klant in kaart. De huidige situatie met knelpunten, oorzaken en gevolgen is hierdoor inzichtelijk geworden. Op basis van deze kennis is er vervolgens een gezamenlijk gedragen doelstelling voor de inrichting van de tool vastgesteld. Door het faciliteren van workshops is er ook meteen een aantal verbeterinitiatieven concreet uitgewerkt.

resultaat

Het gegeven advies is tot stand gekomen uit de verbeterinitiatieven die onder begeleiding van Aniek door de procesmanagers zelf zijn uitgewerkt. Deze interactieve werkwijze heeft de bewustwording rondom de procesuitvoer vergroot en geholpen begrip te krijgen voor de gehele keten van klant tot klant.

De toekomstvisie gerelateerd aan de gezamenlijk gedragen doelstellingen voor de inrichting van de tool is gepresenteerd. Hierbij is in een roadmap een voorstel gedaan voor de uitvoer van het advies.

Het advies is met veel enthousiasme ontvangen, waardoor Aniek ook snel over kon gaan tot het realiseren en implementeren van de eerste stappen.

Meer weten? Aniek van den Berg vertelt je graag meer.

 

aniek.van.den.berg@mobilee.nl

 

  • Overtuigen met data vraagt om krachtige datavisualisatie
  • Hoe wij de 9 drivers ontdekten van de datagedreven organisatie
  • Hoe goed datamanagement problemen voorkomt
  • Meer Agile, meer politiek