Implementatie ERP-systeem bij Translink

Urenregistratie en verplichtingenadministratie

Translink is de verbindende kracht achter de OV-chipkaart. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de productie van de OV-chipkaart en de bijbehorende dienstverlening voor OV-bedrijven en reizigers, maar ontwikkelt ook innovatieve oplossingen voor het contactloos betalen in het openbaar vervoer.

vraag

Translink heeft Mobilee ingeschakeld bij het helpen implementeren van een aantal modules voor hun ERP-systeem. Deze module die Tijn van Lange helpt implementeren is gericht op het gaan registreren van uren. Door een goed functionerend systeem te implementeren, krijgt Translink beter inzicht in de uren van haar medewerkers. Dit levert voor leidinggevende waardevolle sturingsinformatie op. Elise Blanken heeft de module voor de verplichtingenadministratie voor haar rekening genomen.

aanpak

Mobilee helpt door met een overstijgende blik mee te denken op de manier van uren registreren en de bedrijfsbrede uitrol van het systeem. Meerdere functies en afdelingen hebben verschillende belangen. Er bestaat een grote lijst van requirements waaraan de modules van het ERP-systeem moeten voldoen. Mobilee denkt mee over de prioritering van de eisen zodat het systeem optimaal aansluit bij het uiteindelijke doel voor de organisatie.

resultaat

De toegevoegde waarde van Mobilee is het stellen van de juiste kritische vragen om zo de plannen om te vormen tot het meest ideale resultaat. Zowel de module urenregistratie als de module verplichtingenadministratie zijn met succes geïmplementeerd.

Meer weten over het implementeren van een ERP-pakket?

Tijn van Lange en Elise Blanken vertellen je graag meer.

  • Deze 6 obstakels staan high performing teams in de weg
  • Overtuigen met data vraagt om krachtige datavisualisatie
  • Hoe wij de 9 drivers ontdekten van de datagedreven organisatie
  • Hoe goed datamanagement problemen voorkomt